.
 
 
 
  Max Portman s. r. o.
 
  1. máje 574/13
767 01 Kroměříž
IČ 471 55 493
DIČ CZ47155493
 
 
w(zavináč)maxportman tečka com

Naše umístění na mapě: mapy.cz
 

Společnost je zapsána u rejstříkového soudu v Brně oddíl C, vložka 46947
 
 

Kdo jsme a co děláme?..
.. jsme společnost, která s vámi bude především komunikovat a zajišťovat vaši spokojenost, řešit vaše přání, zájmy a také bude pro vás garantem kvalitní a profesionální práce.
Management zakázek a komunikace s klienty, specializace na marketingová řešení, projekce kampaní, plánování systému reklamy a marketingové komunikace - to je začátek naší práce, kdy se snažíme zjistit maximum o produktech klienta, jeho cílové skupině a od první chvíle se stavět na pozici odběratele a přinášet našemu klientovi maximální efektivitu aby kampaň anebo jen jednotlivý produkt, splnil co se od něj očekává.
V oblasti designu, vizuálních ztvárnění a výstupů společnost má velké zkušenosti v mnoha směrech a na tyto se snaží spoléhat a těžit pro každý výrobek a to především, aby byl srozumitelný a vytvářel kompletní obraz o jeho zhotoviteli. Na těchto stránkách najdete některé z našich projektů a stránky samotné jsou naší vizitkou. Doporučujeme navštívit sekci Reference, kde jsou uvedeny některé společnosti, pro které jsme realizovali zakázky a včetně současných klientů. Prvořadým úkolem v oblasti designu-grafiky je aktivní řešení, od zřízení první testovací fotografie až po výsledné realizace a dohled nad kvalitním dokončením celého projektu.

Společnost Max Portman si vzala do svého logotypu znak lodi s napnutými plachtami, které symbolizují schopnost najít vítr do plachet a rozpohybovat věci správným směrem.

Těšíme se na spolupráci s Vámi a na nové výzvy moře, jež je před námi...

 
   
Důležité informace předávání dat - podkladů pro zakázky, jejich uchovávání  

Jak data pro zakázky předávat

Zadání zakázky a textové podklady
Texty předávejte ve formátu .txt nebo .doc (Word) u dokumentů strukturovaných do částí a podčátí je potřeba výrazně označit jednotlivé sekce, pro obecnou formu na úvodu napsat strukturu dokumentu a jeho dělení. V případě korektur nebo opakovaných zakázek - dodejte texty původní s označením barevným textem změny, doplnění a další úpravy. Nejlépe i spopisky směn - také jinou barvou.

Obrazová data
..fotogreafie, logotypy, ilustrace - dodávejte podle typu ve správném formátu a to tak aby rozlišení bylo podle výsledného použití. Vektorová data (PDF, IA, CDR) nejsou omezena velikostí a lze je libovolně zvětšovat bez ztráty kvality. Data bitmapového charakteru (JPG, TIFF, a pod) jsou omezena kvalitou v jaké jsou dodávána - tj obrazovými body které určují jejich použitelnou velikost. Pokud si nejste jisti že máte data ve spúrávném formátu či velikosti nejdříve nás kontaktujte.

Zdrojová data
Pokud dodáváte dokumenty v již připravené podobě a ve zrdojovém formátu dokumentu (ne PDF výsledné pro použití) je potřeba mít souhlas autora pokud byste chtěli dělat jakékoliv změny na dokumentu. Totéž platí pro data která by Vám byla z jakéhokoliv důvodu dodána ve zdroji od nás - jsou chráněna autorským zákonem a jakékoliv změny lze prováděn pouze za souhlasu autora a je nezbytné dodat k posouzení dokument se změnami na původním díle.

Uchovávání dat
Dodaná data zpracovaná za účelem tisku jsou uchovávána na datových nosičích firmy Max Portman s.r.o. pouze po omezenou dobu. Tento postup je podmíněn vadami na nosičích a omezené kapacitě kterou firma Max Portman s.r.o. pro uchování dat má k dispozici. Pokud si po zhotovení díla zákazník písemně zažádá o dělší dobu uchování budem mu tato služba zpoplatněna podle velikosti dat a délky doby po kterou si data bude chtít uchovat - vše je písemně dokumnetováno a potvrzeno podpisy jak žadatele tak naší společností. Standardně jsou data zakázek uchovávána po dobu 6 (šesti) měsíců. Následně jsou smazána a není možnost jejich obnovy. Společnost Max Portman s.r.o. nenese žádnou zodpovědnost za tyto data a jsou všechny součástí obchodního tajemství - postupy použité při zpracování zakázky požívají ochranu obchodního tajemství. Tyto data nelze předávat třetí osobě a porušení této ochrany bude postihováno sankcí - viz Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Porušení obchodního tajemství.